Fysioterapeut är sedan 2014 den nya titeln för sjukgymnast. Som fysioterapeut stimulerar man människans förmåga att uppfatta, kontrollera och använda sin kropp på ett så optimalt sätt som möjligt.   4active fokuserar på engagemang, glädje och resultat oavsett om du är skadad, har opererats eller drabbats av sjukdom.

Målet är att genom lämplig behandling, smärtlindring och träning möjliggöra att kroppen börjar läka som den ska göra och du kan komma tillbaka till din vardag och nå dina mål.

Gå till bokning