Idrottsmassage

Idrottsmassage är, till skillnad mot vanlig massage, mer behandlande och mer kraftfull där även stretch, fascia och triggerpunktsbehandling läggs till för bästa resultat.
Idrottsmassage ger ökad rörlighet och gör att spänningar i en muskel släpper. Idrottsmassage bryter en form av smärtcirkel som obehandlad kan leda till smärta och överbelastningsskada.

Gå till bokning